DIETETYK KLINICZNY ŚWIDNICA POLSKA

dietetyk Anna Maciejewska

Dietetyk kliniczny Anna Maciejewska ul. ul. Krupnicza 2/4, Wrocław

dietetyk Anna Kalarus

Dietetyk kliniczny Anna Kalarus ul. ul. Krupnicza 2/4, Wrocław

dietetyk Sandra Paździor

Dietetyk kliniczny Sandra Paździor ul. ul. Ślężna 27, Wrocław

dietetyk Magdalena Golachowska

Dietetyk kliniczny Magdalena Golachowska ul. ul. Podwale 36B, Wrocław

dietetyk Dorota Dębogórska

Dietetyk kliniczny Dorota Dębogórska ul. ul.Skwerowa 7/9, Wrocław

dietetyk Iwona Prygorajew

Dietetyk kliniczny Iwona Prygorajew ul. ul. Józefa Piłsudskiego 74/16, Wrocław

dietetyk Barbara Dąbek

Dietetyk kliniczny Barbara Dąbek ul. ul. Szewska 3/240, Wrocław

dietetyk Zuzanna Mroczkowska

Dietetyk kliniczny Zuzanna Mroczkowska ul. Armii Krajowej 2/5, Wrocław

dietetyk Katarzyna Stęchła

Dietetyk kliniczny Katarzyna Stęchła ul. Gajowa 1/3, Wrocław

dietetyk Beata Grabowska

Dietetyk kliniczny Beata Grabowska ul. ul. Wita Stwosza 28/213, Wrocław