dietetyk dr Magdalena Kuśmierek
ocena dietetyka

Dietetyk dr Magdalena Kuśmierek

Specjalizacja

Adres Gabinetu

Ten dietetyk ukrył swój adres.

Doświadczenie i kwalifikacje

certyfikat
  • Studia wyższe (magisterskie)
  • Studia podyplomowe
8 lat doświadczenia w zawodzie

O mnie

Jestem absolwentką kierunku dietetyka na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (CM UMK).
W 2020r. ukończyłam studia doktorskie na Wydziale Nauk o Zdrowiu CM UMK. Obroniłam pracę doktorską pod tytułem "Analiza związku diety stosowanej w okresie niemowlęcym z rozwojem uczulenia i alergii u dzieci do 3 roku życia" uzyskując tytuł dr n.o zdr.
Od 2014r. pracuję w Zespole Żywieniowym oraz Klinice Pediatrii, Alergologii i Gastroenterologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 w Bydgoszczy, gdzie oprócz opieki nad pacjentami angażuję się również w pracę badawczą.
Jestem współautorką doniesień prezentowanych na międzynarodowych i krajowych zjazdach naukowych oraz publikacji w specjalistycznych czasopismach medycznych.
Stale pogłębiam swoją wiedzę i umiejętności z zakresu dietetyki i żywienia klinicznego, biorąc czynny udział w konferencjach naukowych, warsztatach oraz szkoleniach, dzięki którym zdobywam cenną wiedzę, którą wykorzystuję w życiu zawodowym i prywatnym.
Jestem członkiem Towarzystw Naukowych: Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Alergologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego, Dojelitowego i Metabolizmu.
Specjalizuję się w dietetyce ogólnej, klinicznej, żywieniu dzieci. Udzielam porad z zakresu racjonalnego żywienia dzieci i dorosłych, planuję indywidualne żywienie w terapii oraz profilaktyce chorób dietozależnych.
Moim głównym obszarem zainteresowań medycznych są gastroenterologia i alergologia, a także zapewniam profesjonalną opiekę dietetyczną dzieciom z nadmiarem, niedoborem masy ciała i/lub trudnościami w karmieniu.

Osiągnięcia

•Publikacja: The impact of immunomodulatory factors from maternal diet during pregnancy on cow’s milk allergy in offspring – a pilot study. Allergologia et Immunopathologia, 2019r.
•Publikacja: Analiza porównawcza zapotrzebowania na składniki odżywcze u pacjentów z chorobą nowotworową z Europejskimi Rekomendacjami Żywienia Pozajelitowego Dzieci. Postępy Żywienia Klinicznego 2017.
•Publikacja:Wprowadzanie pokarmów uzupełniających a ryzyko rozwoju alergii. Pediatria Polska 2017r.
•Publikacja: Analiza diety stosowanej u dzieci z czynnościowym zaparciem stolca. Pediatria Polska 2017r.
•Konferencja: XIII Międzynarodowy Kongres Polskiego Towarzystwa Alergologicznego. 26-29.09.2018r. Mikołajki.
•Konferencja: III Międzynarodowa Konferencjia Naukowo-Szkoleniowa XX-lecie Wydziału Nauk o Zdrowiu, Europejski wymiar nauk po zdrowiu. 10-11.05.2018r. Bydgoszcz.
•Konferencja: XXXIV Zajazd Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego. 14-16.09.2017r. Katowice.
•Konferencja: IX Ogólnopolski Zjazd Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci. 16-18.06.2016r. Bydgoszcz.
•Kurs: wybiórczość pokarmowa u dzieci. Uniqskills. 2019r.
•Kurs Akademii Pediatrii: produkt refundowany, wskazania refundacyjne, dokumentacja medyczna w kontekście diagnostyki i leczenia alergii na białka mleka krowiego. Organizowany przez: Zespół Akademii Pediatrii; data: 16.08.2018r.
•Kursu Akademia Dysfagii: Rozpoznawanie i terapia dysfagii neurogennej pod patronatem dr n. med. Anny Czernuszenko; data:13.08.2018r.
•Kurs żywienia dojelitowego w warunkach szpitalnych i domowych „Żywienie kliniczne w praktyce i oparte na przypadkach klinicznych” Gdańsk 08-09.12.2017r.

Informacje dodatkowe

  • Przyjazny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim
  • Wizyty online

Usługi

Pierwsza wizyta Czas trwania: 60 min Cena: 120 zł
Szczegółowy wywiad żywieniowy z analizą składu ciała i interpretacją wyników, wywiad zdrowotny, analiza nawyków żywieniowych; określenie potrzeb, celu współpracy i sposobu działania.
Wizyta kontrolna dla klientów będących we współpracy Czas trwania: 30 min Cena: 0 zł
Analiza składu ciała, dotychczasowych postępów, zmiany nawyków; spotkanie nie zastępuje pierwszej wizyty.

Kalendarz

Dietetyk ukrył adresy gabinetów lub nie dodał godzin pracy