TRENER PERSONALNY NIEZNANY

dietetyk Patrycja Michałowska

Patrycja Michałowska ul. Matyi 2, Poznań

dietetyk Anna Czyżewska

Anna Czyżewska ul. Karpia 17A/3, Poznań

dietetyk Krzysztof M Nowak

Krzysztof M Nowak ul. Wiślana 25/25, Poznań

dietetyk Hanna Płuszka

Hanna Płuszka ul. Makowa 14, Kicin

dietetyk Aleksandra Jakubek

Aleksandra Jakubek ul. Abpa. A. Baraniaka 88E, Poznań

dietetyk Adrianna Łuczak

Adrianna Łuczak ul. Osiedle Piastowskie 106/65, Poznań