dietetyk Katarzyna Pastusiak
ocena dietetyka

Dietetyk Katarzyna Pastusiak

Specjalizacja

Adres Gabinetu

ul. Szamarzewskiego 84 , 60-569 Poznań

Doświadczenie i kwalifikacje

certyfikat
  • Studia wyższe (licencjat)
  • Studia wyższe (magisterskie)
3 lat doświadczenia w zawodzie

O mnie

Absolwentka dietetyki na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie aktualnie kontynuuje działalność naukową;

Członek Zarządu Uniwersyteckiego Stowarzyszenia Onkologii Multydyscyplinarnej;

Przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Dietetyki klinicznej;

Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dietoterapia Zaburzeń Metabolicznych;

Koordynator projektu „Zróbmy to razem”, skierowanego do kobiet zmagających się z nadmierną masą ciała i realizowanego przy współpracy z Fundacją Kobieta Nowego Czasu.

Członek Fabryki Młodych Profesjonalistów;

Autorka wielu wykładów i warsztatów prowadzonych dla różnych grup wiekowych.

Stale dokształca się uczestniczą w licznych konferencji naukowych i szkoleniach z zakresu dietetyki i umiejętności miękkich.

Doświadczenie zawodowe zdobywa przyjmując od 2014 roku w Studenckiej Poradni Dietetycznej przy Poradni Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego SKPP w Poznaniu oraz podczas licznych staży i praktyk m. in.:
• Staż na stanowisku Dietetyk w Szpitalu Klinicznym Przemienienia Pańskiego w Poznaniu;
• Staż na stanowisku Dietetyk w firmie Dussmann Polska przy Szpitalu Klinicznym Unii Lubelskiej 1 w Szczecinie;
• Praktyki studenckie w Poradni Nadciśnienia Tętniczego i Zaburzeń Metabolicznych Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu;
• Praktyki na oddziale diabetologicznym Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu; Praktyki studenckie w Przychodni Przyszpitalnej przy Samodzielnym Publicznym Szpitalu Rejonowym w Nowogardzie;
• Praktyki studenckie w Hospicjum Palium w Poznaniu;
• Praktyki studenckie na oddziale Pulmonologii, Alergologii i Immunologii klinicznej Szpitala Klinicznego im. Karola Jonschera w Poznaniu;
• Praktyki studenckie w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epiedemiologicznej w Poznaniu.

Osiągnięcia

WYSTĄPIENIA NA KONFERENCJACH I ZJAZDACH:
•Podstawy dietoterapii otyłości- Aktualne Standardy Leczenia Otyłości- podejście interdyscyplinarne
•Jak duże zagrożenie stanowią diety popularyzowane przez autorki blogów pro-ana?- III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa Zaburzenia Odżywiania się;
•Analiza związku pomiędzy zachowaniami żywieniowymi a wartościami ciśnienia tętniczego u osób otyłych- VII Ogólnopolska Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica;
•Czy nadmierne spożycie soli ma wpływ na wartości ciśnienia tętniczego u osób z nadciśnieniem tętniczym?- VII Ogólnopolska Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica;
•Czy spożywanie śniadań do 30 minut od wstania ułatwia utrzymanie prawidłowej masy ciała?- VII Ogólnopolska Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica;
•Występowanie otyłości metabolicznej z prawidłową masą ciała wśród młodych kobiet i mężczyzn z regionu Wielkopolski- badania wstępne- VII Ogólnopolska Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica;
•Analiza ilościowa i jakościowa diet promowanych przez autorki blogów pro-ana- VII Ogólnopolska Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica;
•Probiotyki w diecie Seniora- jakie korzyści ze stosowania probiotyków mogą odnieść osoby starsze?- IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa- dietetyka gerontologiczna- wyzwania i szanse;
•Is there a correlation between sleep duration, BMI and fasting plasma glucose levele?- 16th International Congress of Young Medical Scientists;
•Pacjent otyły metabolicznie z prawidłową masą ciała- wyzwanie dla współczesnego dietetyka?- VI Ogólnopolska Konferencja Dietetyki Congressus Dietetica;
• Rola dietetyka w leczeniu specyficznych zaburzeń odżywiania. Relacja dietetyk-psycholog- I Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rozmiar w umyśle.

PUBLIKACJE NAUKOWE:
•Katarzyna Pastusiak, Monika Dudek, Matylda Kręgielska-Narożna, Marta Walczak-Gałęzewska, Joanna Suliburska, Paweł Bogdański: Zielona kawa a parametry gospodarki węglowodanowej oraz wartości ciśnienia tętniczego. Forum Zaburzeń Metabolicznych 2016;7(4):170-175.
•Katarzyna Pastusiak, Marta Walczak-Gałęzewska, Danuta Pupek-Musialik, Paweł Bogdański: Leczenie niefarmakologiczne w profilaktyce chorób układu sercowo-naczyniowego w świetle nowych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Forum Zaburzeń Metabolicznych 2017;8(1):7-11.
•Wojciech Gawrysiak, Katarzyna Skrypnik, Damian Skrypnik, Piotr Dudlik, Katarzyna Pastusiak, Paweł Bogdański: Układ sercowo-naczyniowy w wybranych chorobach układowych tkanki łącznej — wskazówki w codziennej praktyce klinicznej. Forum Zaburzeń Metabolicznych 2017;8(1):12-17.

NAGRODY I STYPENDIA:
•Medal Uczelni za Osiągnięcia w Nauce i Pracy Społecznej, wydany przez JM Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prof. dr. hab. Andrzeja Tykarskiego, Poznań 2017;
•Stypendium Rektora dla najlepszych studentów, rok akademicki 2013/2014, 2014/2015; 2015/2016; 2016/2017;
•I nagroda podczas III Interdyscyplinarnej Konferencji „Zaburzenia Odżywiania się”, Warszawa 2017;
•Wyróżnienie za najlepsze wystąpienie podczas IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Dietetyka gerontologiczna- wyzwania i szanse”, Poznań 2017;
•Wyróżnienie za najlepsze wystąpienie podczas Ogólnopolskiej Konferencji „Rozmiar w Umyśle”, Poznań 2015;

UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH I SZKOLENIACH:
•"School of Insulinresistance Therapy" organizowana przez Fundację Insulinooporność- zdrowa dieta i zdrowe życie Warszawa 2017;
•„V Ogólnopolskie Dni Otyłości” organizowane przez Katedrę Chorób Wewnętrznych, Zaburzeń Metabolicznych i Nadciśnienia Tętniczego UMP, Poznań 2017;
•IX Konferencja „Najnowsze standardy diagnostyczne i terapeutyczne zaburzeń metabolicznych” organizowana przez czasopismo Forum Zaburzeń Metabolicznych, Poznań 2017;
•Warsztat „Akcja-motywacja, o motywowaniu pacjentów” organizowany przez Fabrykę Młodych Profesjonalistów UAM, Poznań 2017;
•VII Ogólnopolska Konferencja Dietetyki „Congressus Dietetica” organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, Łódź 2017;
•IV Ogólnopolska Konferencja „Dietetyka gerontologiczna- wyzwania i szanse” organizowana przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2017;
•Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Metodologia Badań Naukowych” organizowana Studenckie Towarzystwo Naukowe UMP, Poznań 2016;
•Warsztat „Mikrobiota a otyłość i zaburzenia metaboliczne” organizowany w ramach „16th International Congress of Young Medical”, Poznań 2016;
•„16th International Congress of Young Medical Scientists” organizowany przez Studenckie Towarzystwo Naukowe UMP, Poznań 2016;
•II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozmiar w umyśle”, organizowanej przez UAM, Poznań 2016;
•VI Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Kardiodiabetologicznego, Poznań 2016;
•VI Ogólnopolska Konferencja Dietetyki „Congressus Dietetica” organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, Łódź 2016;
•Warsztat „Grupa Balinta” organizowany w ramach Ogólnopolskiej Konferencji „Magis in Medicinae”, Poznań 2016;
•Ogólnopolska Konferencja „Magis in Medicinae” organizowana przez SKN Onkologii i Radioterapii UMP, Poznań 2016;
•Konferencja „Umiejętności miękkie w zawodach medycznych” organizowana przez Radę Samorządu Studenckiego UMP, Poznań 2015;
•Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Metodologia Badań Naukowych” organizowana Studenckie Towarzystwo Naukowe UMP, Poznań 2015;
•II Konferencja „Cukrzyca i ciąża” organizowana przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne, Polskie Towarzystwo Ginekologiczne oraz Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2015;
•Konferencja „Trends in Dietetics 2015” organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, Łódź 2015;
•I Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Standardy leczenia dietetycznego 2015- otyłość” organizowana przez Polskie Towarzystwo Dietetyki, Warszawa 2015;
•III Ogólnopolska Konferencja „DietetykaForum 2015” organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Praktycznej Terapii Otyłości, Poznań 2015;
•Warsztaty „Doktorat od podszewki” organizowane przez Radę Samorządu Doktorantów UMP, Poznań 2015
•I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rozmiar w umyśle”, organizowanej przez UAM, Poznań 2015;
•V Ogólnopolska Konferencja Dietetyki „Congressus Dietetica” organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, Łódź 2015;
•II Ogólnopolska Konferencja „Dietetyka gerontologiczna- wyzwania i szanse” organizowana przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2015;
•Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja ‘Zaburzenia Odżywiania się” organizowana przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland, Warszawa 2014;
•II Ogólnopolska Konferencja „DietetykaForum 2014” organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Praktycznej Terapii Otyłości, Poznań 2014;
•VI Warszawskie Dni Nauki o Żywieniu Człowieka organizowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa 2014;
•IV Ogólnopolska Konferencja Dietetyki „Congressus Dietetica” organizowana przez Polskie Stowarzyszenie Dietetyków, Łódź 2014.

Informacje dodatkowe

  • Przyjazny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim

Usługi

Konsultacja wstępna Czas trwania: 60 min Cena: 100 zł
ocena sposobu żywienia, plan dietoterapii, zalecenia żywieniowe
Konsultacje kontrolne Czas trwania: 30 min Cena: 80 zł
ocena postępów, modyfikacja dietoterapii
Konsultacja dietetyczna Czas trwania: 60 min Cena: 100 zł
jednorazowa ocena sposoby żywienia/ zalecenia żywieniowe
Jadłospis 7-dniowy Czas trwania: 120 min Cena: 150 zł
Cykl spotkań z zakresu edukacji żywieniowej Czas trwania: 60 min Cena: 500 zł
(6 spotkań x 1h)
Dietoterapia Czas trwania: 30 min Cena: 150 zł
Miesięczna dietoterapia- 2 spotkania x 30 min.

Kalendarz

Ten dietetyk nie ma uruchomionego kalendarza