Image

Aleksandra Laszczyk

Zmiany zachodzące u osób starszych

Zmiany zachodzące u osób starszych

Zmiany – co niesie ze sobą czas?

Niski przyrost naturalny, spadek współczynnika dzietności oraz wydłużenie trwania ludzkiego życia to tylko niektóre czynniki warunkujące, iż seniorzy są jedną z …
przeczytaj